پوشش والدین در منزل

پوشش والدین در منزل

پوشش والدین در منزل: امروزه بسیاری از والدین معتقد هستند که میبایست لباس های آزادانه و بدن نما بپوشند تا فرزندشان کمتر به جنس مخالف کنجکاوی داشته باشد. این در حالی میباشد که بسیاری از والدین معتقد هستند که لباس پوشیدن آزادانه یا به اصطلاح بی قید و شرط بچه را بیش کنجکاو میکند و حتی منجر به بلوغ زودرس در او میشود. در این مطلب به بررسی بیش این موضوع میپردازیم.از پیشنهاد روانشناسی هر کودک چه پسر و چه دختر در وهله ی ابتدا میبایست با اندام بدنی خود آشنا شود.

از طرفی روانشناسان بیان کرده اند که نخستین محیط فرزندان برای درک تمامی موارد اخلاقی، رفتاری و … خانواده میباشد. از این رو تمامی کودکان برای پاسخ پرسش ها و کنجکاوی های خود اول به خانواده روی می آورند. اگر بخواهیم کمی واضح تر صحبت کنیم یعنی حمام نمودن، لباس پوشیدن، دیدن لباس های ذیل پدر و مادر و حتی پوشاندن اندام های خصوصی همه و همه برای کودکان سوالاتی درست کردن می کنند.

تمامی این پرسش ها در مورد تفاوت های جنسیتی بین زن و مرد حتی امکان دارد هنگامی کودک شما به راه افتاد و زبان باز نمود پدید آید پس نبایستی نگران باشید. میدانید چرا؟ چون کودکان از همان اول از نوع پوشش پدر و مادر خود مفهوم حریم خصوصی، نزدیکی و دوری آدم ها را درک میکند. به عبارتی دیگر کودکان از همان سنین پایین از راه دیدن ظاهر پدر و مادر و نوع ارتباط آن ها با دیگران متوجه رفتار های مورد قبول خانواده و جامعه میشود.

برترین پوشش والدین در حضور فرزندان چطور است؟

شاید شما فکر نمایید که فرزند 2 یا 3 ساله تان چیزی نمی بینید و نمی فهمد در حالی که تمامی کودکان از همان ابتدا همه چیز را در حافظه خود درج می کنند. از این رو والدینی که در مورد پوشش خود در برابر فرزندانشان نگران هستند میبایست بدانند که افراط و تفریط در لباس پوشیدن مسئله مهمی میباشد که حتما میبایست به آن بپردازند.

زیرا هم سخت گیری بیشتر از حد و هم آزادی بیشتر از حد تاثیرات مثبت و منفی برای کودک به وجود می آورد و پوشش والدین در حضور فرزندان میبایست در 1 حد وسط باشد. از این رو ما به والدین توصیه میکنیم 1 حد وسط برای پوشش خود داشته باشند که بر اساس معیار های اخلاقی جنسی در همه فرهنگ ها باشد.

ترجمه همزمان تخصصی

برای مثال والدین نبایستی لباس هایی بپوشند که به طور کامل برهنه یا به طور کامل پوشیده باشد. هم چنین میبایست بگوییم که مسئله پوشش والدین در حضور فرزندان بیش روی مادران و دختران مانور میدهد. ولی میبایست بدانید که پوشش والدین در حضور فرزندان برای مردان هم میبایست رعایت شود و با خانم ها تفاوتی ندارد.

از این رو برترین پوشش به خصوص برای مادران لباس هایی میباشد که تنگ و بدن نما و یا به طور کامل باز نباشد. چون پوشیدن این نوع لباس ها سبب بلوغ زودرس در کودکان به خصوص پسران میشود. هم چنین در حین یا پس از رسیدن بلوغ جنسی در پسران باز هم میبایست مادران به پوشش خود توجه کنند.

پوشش والدین در منزل

پوشش والدین در منزل

افراط در پوشش

اول میبایست به این نکته اشاره کنیم که نوع رفتار و پوشش والدین به سبک تربیت و فرزند پروری آن ها بستگی دارد که در هر خانواده متفاوت از دیگری میباشد. همان طور که اشاره کردیم افراط و تفریط در پوشش والدین در حضور فرزندان مضراتی برای تمامی کودکان چه دختر و چه پسر به دنبال دارد. برای مثال کودکی که مادر یا پدرش در خانه لباس های زیاد پوشیده می پوشند متوجه ممنوعیت هایی میشود و فکر میکند که میبایست همیشه خودش را پنهان بکند.

حتی در بسیاری از اوقات امکان دارد به دلیل پوشیدن لباس های پوشیده و محدودیت هایی که به دنبال آن به وجود می آید کودک سبب کنجکاوی شدید جنسی شود که برای سن او متناسب نیست. با انجام این نوع لباس پوشیدن در حضور کودکان خودتان سبب به وجود آمدن پرسش هایی در ذهن او می بشوید که برای پیدا نمودن پاسخ کودک به سراغ هر کسی می رود چون از پدر و مادر خود یا می ترسد و یا خجالت می کشد.

به طور کلی میبایست از پیشنهاد پوشش والدین در حضور فرزندان به رفتار طبیعی نزدیک شد و از درست کردن حساسیت های نابجا برای کودکان جلوگیری نمود.یکی از پرسش هایی که ذهن خانواده ها را در خصوص پوشش والدین در حضور فرزندان درگیر کرده خوبی و بدی های پوشاندن بدن بیشتر از حد میباشد. در پاسخ به پرسش این والدین میبایست بگوییم فرزندی که دائم پدر و مادر خود را در خانه با لباس های پوشیده می بیند متوجه تابوهایی میشود و خود را از هم جنس های خود هم خفظ میکند.

افراط در آزادی پوشش

درهرصورت، چه پدر و مادر خود را کامل بپوشانند و چه آزادانه تر لباس بپوشند، پرسش های زیادی در ذهن بچه ها شکل میگیرد. بچه ها بطور معمول از 4-3 سالگی در مورد جنسیت خودشان، جنس مخالف و… پرسش می پرسند. این که پدر و مادر آزاد لباس پوشیده باشند و اندام خود را در معرض نگاه بچه قرار بدهند یا خیلی خود را بپوشانند هم تاثیر چندانی در از بین رفتن سوالات اساسی ندارد.

ولی میبایست توجه داشته باشید پوشش راحت و باز در خانه، سبب میشود کودک متوجه حد و مرزها نشود و دچار سرگردانی گردد. امکان دارد متوجه نشود کجا چگونه لباس بپوشد و چه بکند. یا نفهمد پوشیدن چنین لباس هایی در حریم خانه مجاز میباشد و نبایستی جلوی غریبه ها آنان را بپوشد. این مسائل در تربیت جنسی کودک هم تاثیرات منفی می گذارد و والدین و فرزندان را در آینده با مشکلاتی مواجه می سازد.

از چه سنی به نحوه لباس پوشیدن خود توجه کنیم؟

تنها راه حل موضوعات بیان شده در مورد پوشش والدین در حضور فرزندان نگه داشتن حد وسط و جواب صحیح به پرسش های آنها میباشد. به عبارتی دیگر هنگامی کودک شما در مورد نوع لباس هایتان و یا تفاوت های زن و مرد از شما پرسش هایی پرسید میبایست در حد سطح فهم او به درستی به پرسش هایش جواب بدهید تا کنجکاوی اش فروکش بکند.

بعدا آهسته آهسته تغییری در روند لباس پوشیدن خود دهید البته اگر لباس باز می پوشید یکباره لباس پوشیده بر تن نکنید یا بلعکس. چون اینکار بر بدتر شدن اوضاع دامن میزند و پرسش ها و کنجکاوی های کودک بیش و بدتر از پیش میشود.

از این رو نتیجه می گیریم که آهسته آهسته میبایست جلو بروید و در جواب دادن به پرسش های کودکانتان شانه خالی نکنید.غیرهمجنس از 4-3 سالگی و والد همجنس میبایست از 6-5 سالگی در انتخاب لباس هایی که در حضور فرزندشان می پوشند، بیش دقت کنند. حمام رفتن کودکان با والدین بهتر میباشد با رعایت نکته ها اخلاقی باشد.

آموزش دادن به کودکان برای لباس پوشیدن

کودکان معمولا دیدگاه دقیقی در مورد پسندیده و بد کارها ندارند و والدین را الگوی خود قرار می بدهند. کودک میبایست یاد گیرد که هرگز نبایستی لباسش را در جمع و هنگامی فردی حضور دارد، عوض بکند حتی اگر این فرد والد غیرهمجنس باشد. پدر و مادر میبایست با پوشش خود بطور غیرمستقیم به کودک آموزش می بدهند.

برای آموزش این نکته میبایست حریم شخصی را حفظ کنند و جلوی فرزندشان لباس عوض نکنند تا او هم این رفتار را بیاموزد. نبایستی فرزند متوجه شود والدینش حریمی با هم در لباس پوشیدن ندارند.

آموزش برای جلوگیری از انحرافات

با یاری گرفتن از کتاب های آموزشی و هم چنین مشاور متخصص، تفاوت های زن و مرد را از پیشنهاد آناتومی به فرزندان توضیح دهید؛ این که چه اندام هایی خصوصی میباشد و چرا میبایست همه خردسالان و بزرگسالان آنان را بپوشانند. اگر نحوه آموزش والدین و مربیان صحیح باشد، بچه ها مسائل مربوط به بدن و پوشش را خیلی پسندیده درک می کنند.

رفتارهای بی قاعده سبب سردرگمی کودکان میشود. مثلا اگر مادری در حضور دیگران و بی توجه به این که شخصی که وارد خانه شده کیست، لباس باز بپوشد، کودک را گیج میکند. این رفتار سبب میشود کودک نیاموزد پوشش در حضور افراد مختلف میبایست متفاوت باشد. سردرگمی کودکان در چنین مساله مهمی خطرناک میباشد.

پوشش والدین در منزل

پوشش والدین در منزل

دقت در این رفتارها در تربیت و آموزش کودکان هم تاثیر دارد؟

خیلی از والدین پرسش هایی از این قبیل دارند که آیا جواب دادن به پرسش های کودکان و رعایت پوشش والدین در حضور فرزند تاثیراتی هم دارد؟ در جواب به این پرسش میبایست بگوییم که به طور صدرصد بله. چون هنگامی شما به کودکتان از همان سنین پایین یاد می بدهید که در جلوی هیچکس به جز شما لباس هایش را عوض نکند حتی اگر بزرگ هم شود به گفته شما پایبند می ماند و از آن سر پیچی نمی کند.

هم چنین والدینی که حریم شخصی را به فرزندانشان یاد می بدهند کودک متوجه میشود که هر جایی جای لباس عوض نمودن نیست و این عمل کار بدی میباشد. برای مثال هنگامی کودک در حمام میباشد والدین به او احترام بگذارند و بدون در زدن وارد نشوند. هنگامی کودک این عمل را در والدین خود مشاهده بکند به طور ناخودآگاه او هم همین کار را هنگامی مادر یا پدرش در حمام میباشد انجام میدهد. پس متوجه می بشویم که همه چیز بستگی به نوع تربیت والدین دارد.

سرویس خواب کودک و نوجوان آپادانا

برای راحتی نوزاد ، کودک و نوجوان خود ، همچنین احساس آرامش و تمرکز برای آنها بایستی به کیفیت خواب و دکوراسیون اتاق آنها نیز اهمیت دهید سایت آپادانا کودک (معرفی و خرید سرویس خواب نوزاد ، سرویس خواب کودک ، سرویس خواب نوجوان دخترانه و پسرانه – سرویس سیسمونیتخت خواب نوزاد) شما را در این امر یاری میکند.

مطالب مرتبط :

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  زمینه‌های نمایش داده شده را انتخاب نمایید. بقیه مخفی خواهند شد. برای تنظیم مجدد ترتیب، بکشید و رها کنید.
  • تصویر
  • شناسۀ محصول
  • امتیاز
  • قیمت
  • موجودی
  • دسترسی
  • افزودن به سبد خرید
  • توضیحات
  • محتوا
  • وزن
  • اندازه
  • اطلاعات اضافی
  برای مخفی‌کردن نوار مقایسه، بیرون را کلیک نمایید
  مقایسه

  منو اصلی