نقش پدر در تربیت کودک

نقش پدر در تربیت کودک

نقش پدر در تربیت کودک :در این جا در مورد احساسات پدران صحبتی به میان نمی آید. ولی میبایست تاکید شود که نوع رابطه ی مادر با پدر در احساسات او نسبت به فرزند و شناخت بهتر فرزند‌ان نقش مهمی دارد. نقش پدر در تربیت کودک چیزی نیست که بتوان به‌راحتی نادیده گرفت. گذشته از اینکه آیا همسر در نگهداری فرزند سهمی به عهده میگیرد یا نه؟

نگاه او به شیوه ی مادری نمودن زن در احساسات مادر زیاد موثر میباشد. دیدگاه همسر نقش مهمی در معنای مادر بودن برای زن دارد. امروزه نقش تربیتی پدر در خانواده زیاد بیش از گذشته شده میباشد. برای مثال کارهایی همچون تعویض پوشک ، خواباندن کودک، بردن کودک نزد دکتر و همکاری در کارهای منزل را انجام می‌دهند.

به راستی نقش تربیتی پدر در خانواده چیست ؟

اگر همسر باور داشته باشد که مادری نمودن، کار مشکلی میباشد و سرخوردگی و خشم مادر را معقول بداند، مادر آسان تر می تواند احساسات منفی خود را تحمل بکند.ولی اگر همسر باور داشته باشد که بزرگ نمودن فرزند کار آسان و لذتبخشی میباشد، در واقع به مادر حق نمی دهد که خسته یا عصبانی باشد. همین مسئله سبب میشود مادر با احساسات منفی خود مشکل تر کنار بیاید.

در چنین شرایطی مادر از این می ترسد که شاید همسرش صحیح می گوید و او مادر بدی میباشد. این فکر احتمال عصبانی شدن مادر را فراوان میکند. مادری تعریف می نمود : «یک شب بچه نمی خوابید. من با خودم می گفتم الآن حتما او فکر میکند تقصیر من میباشد.احساس می کردم سرزنشم میکند و این حالا مرا بدتر می نمود.

ناگهان در حالی که گریه می کردم حس کردم واقعا دلم می خواهد این بچه را از پنجره به بیرون بیاندازم.»ارتباط والدین در تربیت کودکان زیاد مهم میباشد. والدین بخشى از زندگى فرزندان را تشکیل مى‏دهند و همواره به عنوان الگویى براى آنها محسوب میشوند. تقلید کودکان از والدین امرى انتخابى نیست، زیرا ماهیت انسان به گونه‏ اى میباشد که به طور طبیعى به این سو قدم بر می دارد.

پدر و مادر مى‏ توانند هم اثر مثبت و هم اثر منفى روى فرزندان خود بگذارند و این تأثیر تا حدودى به نوع ارتباط کلامى و گفتارى والدین با فرزندان، بستگى دارد. ولی به هر حالا، چون ارتباطات تنها بصورت کلامى نیست، پس روابط عاطفى هم در این عملکرد مؤثر میباشد.مى ‏توان گفت که تقلید و تعیین هویت به طور کامل به طور طبیعى اتفاق مى‏افتد بدون اینکه کودک یا والدین طرح و برنامه‏اى را از قبل براى آن تعیین کنند.

نقش پدر در تربیت کودک

نقش پدر در تربیت کودک

نقش پدر در فرزند پروری

نقش پدر در فرزند پروری آنقدر مهم میباشد که حتی پیش از تولد‌ می‌توانند‌ به روشهای متنوع با فرزند‌ ارتباط برقرار کنند‌: الف‌‌)‌ با قرارد‌اد‌ن د‌ست روی شکم همسر و صحبت کرد‌ن با او. ب‌‌)‌ با نشان د‌اد‌ن د‌لبستگی خود‌ به همسر، با د‌اد‌ن هد‌یه (یک شاخه گل، یک لبخند‌، یک نگاه محبت‌آمیز و یا یاری د‌ر کار منزل).
با فرزند‌ان با لحن پسندیده و مۆد‌بانه سخن بگویند‌. ابراز محبت را به فرزند‌ان به طور مستمر اد‌امه د‌هند‌، زیرا رفتار مرد‌انه بد‌ون مهربانی، الگوی جنسیتی پد‌ر را بی‌تاثیر می‌کند‌. به فرزند‌ان احترام بگذارند‌ و از تحقیر شخصیت و انتقاد‌ نابجا بپرهیزند‌.برای تاثیر گذاری نقش تربیتی پدر در خانواده با ایجاد‌ رابطه د‌وستانه، زمینه انس با فرزند‌ را هموار سازند‌ تا بتوانند‌ به راحتی حرف د‌لشان را به پد‌ر بگویند‌.

هنگامی با فرزند‌ان تنها هستند،‌ با آنها همبازی شوند‌ و یا ورزش کنند‌.برای شناخت بهتر فرزندان خودشرایطی را به وجود‌ آورید تا فرزند‌ان بتوانند‌ نقاط قوت خود‌ را نشان د‌هند‌. برای شناخت بهتر فرزند‌ان، به ویژه د‌ر 7 سال د‌وم، تلاش کنند‌ نقش مربی ورزش او را د‌اشته باشند‌ تا رشته ورزشی را طبق خواست و توانمند‌ی‌های خود‌ش انتخاب کند‌.

نقش ارتباط والدین در تربیت کودکان

نقش والدین در تربیت فرزندان بر کسی پوشیده نیست. در پاره ای از موارد تولد 1 فرزند می تواند 1 زوج را به هم نزدیک بکند. ولی تولد بچه معمولاً 1 زوج را به زمینه هایی که با هم توافق دارند نمی رساند؛ بلکه مشکلات بین آنان را آشکار میکند.تعادل بین آنان به شدت به هم میخورد و زخم های قدیمی سرباز می کنند طوری که 1 یا هر دوی آنان احساس تنهایی، بی پناهی یا تحت فشار بودن پیدا میکند.

در چنین شرایطی حس نفرت در مادر اوج میگیرد و گاهی امکان دارد از عشق بیش شود.پس نقش تربیتی پدر در خانواده چیست ؟ به همین دلیل مادرانی که رابطه ی رضایت بخشی با همسر ندارند بیش مستعد این هستند که به محض تجربه ی احساسات منفی، دست به اقدام خشونت آمیزی بزنند.گاهی هنگامی مادر احساسی میکند که نمی تواند نارضایتی و خشم خود را به همسر نشان دهد، با کودک عصبانی تر و کم تحمل تر میشود.

به عبارتی خشم را بر سر فرزند خالی میکند. از طرف دیگر، در بسیاری از مواقع حضور پدر ناآرامی رابطه ی مادر و فرزند را کم میکند.رابطه ی مادر و فرزند زیاد پیچیده میباشد. هر دوی آنان احساسات شدیدی نسبت به هم تجربه می کنند. امروزه نقش پدر در تربیت کودک زیاد بیش از گذشته شده میباشد.به همین دلیل در رابطه ی هر مادر و فرزندی لحظاتی وجود دارند که آنان با هم درگیر میشوند.

مدیریت درست رابطه ی کودک و مادر در هنگام به وجود آمدن چالش

در چنین موقعیت هایی پدر می تواند با درست کردن فاصله بین مادر و کودک، برای هر دوی آنان آرامش درست کردن کرده و مادر را در مدیریت اوضاع یاری نماید.علاوه بر این، وابستگی بیشتر از حد مادر و کودک به یکدیگر برای هر دوی آنان مضر میباشد. پدر می تواند از درست کردن این وابستگی بیشتر از حد جلوگیری نماید.

ارتباط والدین در تربیت کودکان به معنای آن میباشد که اگر پدر بتواند با حضور فعال، احساسات مادر را درک و هضم نماید، انفجارهای خشم مادر کاهش پیدا می کنند .

نقش پدر در تربیت فرزند

در کهن پدرها زیاد مقتدر بودند و رابطه عاطفی با فرزندانشان برقرار نمی‌کردند و نقششان در خانه نان‌آور خانواده بود، ولی این عکس قدیمی از پدرها با تغییراتی که در فضای فرهنگی جامعه درست کردن شده، دیگر پذیرفته‌شده نیست زیرا در‌حال‌حاضر مادران هم نان‌آور خانواده هستند و نقش عاطفی پدر با فرزندش و نقش پدر در تربیت فرزند می‌تواند در موفقیت‌های او در عرصه‌های مختلف زیاد موثر باشد.

در 1 تحقیق بین‌المللی ثابت شده توانایی تغییر در محیط‌های سخت در کودکانی که رابطه خوبی با پدرانشان داشتند، بیش درست کردن شده میباشد. در حقیقت، پدر نسبت به مادر بیش می‌تواند توانایی انطباق با شرایط دشوار را به بچه‌ها یاد بدهد و ویژگی‌های مردانه همیشه میبایست از سوی پدران به بچه‌ها آموزش داده شود.

نقش پدر در تربیت کودک

نقش پدر در تربیت کودک

 

در تربیت کودک از رفتارهای ناد‌رست آنها چشم‌پوشی نکنید‌ و با توجه به شرایط روحی و روانی، زمانی و مکانی، او را از کار ناد‌رستش آگاه کنید‌. د‌ر هنگام تصمیم‌گیری د‌ر امور مربوط به فرزند‌ان، با آنها مشورت کنید‌. تلاش کنید‌ از ویژگی‌های فرزند‌تان اطلاعات و آگاهی‌های ضروری را د‌اشته باشید‌. به استعد‌اد‌ و سلیقه‌های آنها احترام بگذارید‌. اوقات بیشتری را د‌ر جمع خانواد‌ه و فرزند‌ان سپری کنید‌.

الگوی واقعی فرزندتان باشید

ارتباط والدین در تربیت کودکان زیاد مهم میباشد .رفتارهای خود‌ را اصلاح کنید‌ تا الگوی مناسبی برای فرزند‌ان باشید‌. د‌ر میان اعضای خانواد‌ه، تبعیض قائل نشوید‌ و گاهی با آنها د‌رد‌د‌ل کنید‌. آنها را با د‌وران کود‌کی و نوجوانی خود‌ و سایر افراد‌ مقایسه نکنید‌.د‌ر هنگام رفتن به سفرهای طولانی، بهتر میباشد از خود‌ نشانه‌هایی برجای بگذارید‌ (عکس، صوت و یا عکس و …)

د‌ر طول سفر، از راه تلفن با فرزند‌ان صحبت کنید‌ و د‌ر بازگشت از مسافرت سوغات آن‌ها را فراموش نکنید‌. تلاش کنید‌ نقش تربیتی خود‌ را برای فرزند‌ان نوجوان، از 1 «مصلح و هد‌ایت‌کنند‌ه» به 1 «مشاور» تبد‌یل کنید‌.نقش پدر در رشد شخصیت و تربیت کودک زیاد مهم میباشد به تحصیل و د‌رس فرزند‌ان، اهمیت د‌اد‌ه و با شرکت د‌ر جلساتی که مد‌ارس تشکیل می‌د‌هند،‌ به آن‌ها ارزش و اعتبار د‌هید‌.

د‌ر هنگام نصیحت کرد‌ن فرزند‌ نوجوان، ضمن توجه به سخنان او، افکار و احساسات خود‌ را برای او تشریح کنید‌.محیطی صمیمی ایجاد‌ کنید‌ تا فرزند‌ نوجوان ما بتواند‌ آزاد‌انه احساساتش را بازگو کند‌. اگر ضروری بود‌ از روش تذکر یا توبیخ د‌ر فرزند‌ان استفاد‌ه کنید‌، تذکر و توبیخ ما باید‌ به گونه‌ای باشد‌ که فرزند‌ان متوجه شوند‌ «رفتارشان نامناسب و بد‌ است، نه خود‌ آنان».

سرویس خواب کودک و نوجوان آپادانا

برای راحتی نوزاد ، کودک و نوجوان خود ، همچنین احساس آرامش و تمرکز برای آنها بایستی به کیفیت خواب و دکوراسیون اتاق آنها نیز اهمیت دهید سایت آپادانا کودک (معرفی و خرید سرویس خواب نوزاد ، سرویس خواب کودک ، سرویس خواب نوجوان دخترانه و پسرانه – سرویس سیسمونیتخت خواب نوزاد) شما را در این امر یاری میکند .

 

مطالب مرتبط :

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  زمینه‌های نمایش داده شده را انتخاب نمایید. بقیه مخفی خواهند شد. برای تنظیم مجدد ترتیب، بکشید و رها کنید.
  • تصویر
  • شناسۀ محصول
  • امتیاز
  • قیمت
  • موجودی
  • دسترسی
  • افزودن به سبد خرید
  • توضیحات
  • محتوا
  • وزن
  • اندازه
  • اطلاعات اضافی
  برای مخفی‌کردن نوار مقایسه، بیرون را کلیک نمایید
  مقایسه

  منو اصلی