فرزند خواندگی

فرزند خواندگی

فرزند خواندگی :کسانی که نمی‌توانند بچه‌دار شوند، افرادی که احتمالا اختلال ژنتیکی‌ای را انتقال می‌دهند، یا آنهایی که مسن و مجرد هستند، اما یار دارند خانواده‌ای داشته باشند، بطور فزاینده‌ا‌ی به فرزند خواندگی روی می‌آورند. آژانسهای فرزند خواندگی معمولا تلاش می‌کنند والدینی را پیدا کنند که از پیشنهاد پیشینه قومی و مذهبی مشابه پیشینه کودک باشند. در گونه امکان ، آنان تلاش می‌کنند والدینی را برگزینند که همسن اغلب والدین تنی باشند.

چون دستیابی به نوزادان سالم کاهش یافته میباشد.اغلب افراد از کشورهای خارجی فرزند خوانده می‌پذیرند. یا کودکانی را می‌پذیرند که بزرگتر هستند یا مشکلات رشدی دارند. گزینش والدین اختیاری هم میباشد، زیرا گاهی بین والدین اختیاری و فرزند خوانده آنان روابط مناسبی برقرار نمی‌شود.

خطر شکست فرزند خواندگی برای کودکانی که در سنین بالاتر به فرزندی پذیرفته شده‌اند و کودکان معلول بیش میباشد، ولی خیلی فراوان نیست، بیشتر از ۸۵ درصد این کودکان در خانه‌های اختیاری پسندیده عمل می‌کنند. ۹ شخص از ۱۰ نفری که پسندیده عمل نمی‌کنند، به والدین تازه‌ای سپرده می‌شوند و اغلب آنان از تجربه فرزند خواندگی احساس رضایت می‌کنند.

برخی از باورها و عقاید غلط رایج در جامعه در مورد

۱- کودک فرزندخوانده به طور کامل شبیه والدین اصلی‌اش خواهد شد.

این 1 باور غلط میباشد که کودکان فرزندخوانده‌ به لحاظ ظاهری و شخصیتی به طور کامل شبیه والدین اصلی‌شان خواهند شد و تحت تأثیر محیط تربیتی جدیدشان قرار نخواهند گرفت. هرچند کودکان بسیاری از صفات ظاهری مثل رنگ مو یا حالت چهره را از والدین اصلی به ارث می برند اما به طور کامل شبیه والدین اصلی‌شان نمی شوند.

اگر دقت نمایید حتی دوقلوهای یکسان که از بسیاری جهات شبیه هم هستند، تحت تأثیر شرایط محیطی، در بسیاری از صفات شخصیتی‌شان با یکدیگر متفاوت هستند. در مورد فرزندخوانده‌ها هم این موضوع صادق میباشد. این کودکان اگرچه شباهت‌هایی به والدین اصلی‌شان دارند اما تحت تأثیر عوامل تربیتی و شرایط محیطی می‌توانند به لحاظ شخصیتی متفاوت باشند.

فرزند خواندگی

فرزند خواندگی

۲- کودک فرزند خوانده مشکلات بیشتری نسبت به سایر کودکان دارند.

بر اساس مطالعات انجام شده، این اعتقاد نمی‌تواند صحیح باشد. مطالعات نتایج مختلفی را نشان داده‌اند. و در مواردی گفته‌شده میباشد که در بین کسانی که مشکلات رفتاری دارند آنهائی که به فرزند خواندگی پذیرفته‌شده اند تعدادشان بیش بوده میباشد. این موضوع می تواند دلایل بیشماری داشته باشد.

یکی این که افراد نسبت به این مسئله حساس تر هستند و چنانچه بدرفتاری از 1 کودک فرزندخوانده سر بزند به سرعت آن را به فرزندخوانده بودن وی نسبت می بدهند در حالیکه اگر کودک دیگری همین بدرفتاری را انجام دهد امکان دارد خیلی به چشم نیاید.

دوم این که کودکان فرزند خوانده از حساسیت بیشتری نزد والدین‌شان برخوردارند و بیش هم برای ارزیابی مشکلات احتمالی به دکتر مراجعه می کنند بنابراین امکان دارد مشکلات آن‌ها بیش از سایر کودکان شناسائی میشود.

۳ -کودک فرزند خوانده به این دلیل که کسانی مسئولیت والدی آن‌ها را برعهده گرفته‌اند میبایست احساس خوشبختی کنند

1 باور نادرست دیگر این میباشد که کودکان فرزندخوانده افراد طرد شده‌ای بوده‌اند که این شانس را داشته‌اند که خانواده‌ای مسئولیت آن‌ها برعهده گیرد و میبایست احساس خوشبختی و رضایت از این موضوع داشته باشد. حتی تصور میشود زمانی‌که مسئله‌ی فرزند خواندگی به او گفته شود میبایست شاد شود. در حالیکه این گونه نیست و امکان دارد کودک واکنش‌های ناسازگارانه‌ای را بروز دهد و یا این که چندان احساس خوشبختی نداشته باشد.

۴-والدینی که کودکی را به فرزندی قبول می‌کنند افراد مقدسی هستند.

باور دیگری که در جامعه وجود دارد این‌است که والدینی که کودکی را به فرزندی قبول می کنند افراد فوق‌العاده‌ای هستند. شنیدن این نوع جملات امکان دارد برای این والدین حتی آزار دهنده هم باشد. این باور هم غلط میباشد. بهرحال تربیت فرزند چه فرزند اصلی و چه فرزندخوانده ارزشمند میباشد و نمی توان یکی را بر دیگری برتری داد.

۵- -بچه‌های فرزند خوانده نسبت به فرزندان اصلی در جایگاه دوم قرار دارند.

برخی بر این باورند که چنانچه والدین کودک ‌فرزند خوانده صاحب فرزندی از خودشان شوند والدین بین این‌دو فرق خواهند گذاشت و یا این که فرزند اصلی بر فرزندخوانده مقدم میباشد. این باور غلط منشا بسیاری از تنش‌ها و تعارضات خانوادگی بین والدین و فرزندان اصلی و کودک فرزند خوانده بوده میباشد.

۶-والدین پسندیده میبایست بتوانند کودکان فرزندخوانده‌ی خوشحال و خوشبختی داشته باشند.

این که والدین پسندیده میبایست بتوانند به کودک فرزندخوانده شادی و خوشبختی عطا کنند هم نمی‌تواند اعتقاد درستی باشد. والدین برای خوشبختی فرزندانشان سعی می کنند و فرقی نمی‌کند که فرزندخوانده باشد یا نباشد اما مسئول خوشحال نگهداشتن دائمی آن‌ها نیستند بلکه به کودکان یاد می بدهند که چطور خودشان بتوانند احساس شادی را در وجود خود زنده کنند.

فرزند خواندگی

فرزند خواندگی

۷- فقط والدینی که ثروتمندند و یا افراد سرشناس میبایست کودکان را به فرزندی بپذیرند.

این باور هم منجر به بروز مشکلاتی می‌شود. مسلما مراقبت از فرزند صرفا نیاز به پول ندارد و والدین میبایست قابلیت‌ها و صلاحیت‌های دیگری هم داشته باشند. در برخی جوامع افراد سرشناس مثل ستارگان سینما اقدام به فرزندخواندگی می‌کنند و مؤسسات هم بدلیل سرشناس بودن و یا ثروتمند‌بودن آن‌ها را تأیید می‌کنند. در حالیکه صلاحیت‌های دیگری مورد نیاز میباشد.

مشکلات روانی فرزند خوانده‌ها

با وجود این ، فرزند خوانده‌های کودک و نوجوان خواه در 1 کشور خارجی متولد شده باشند یا در کشور والدین اختیاری خود از جمعیت کلی کودک ، مشکلات یادگیری و عاطفی بیشتری دارند. برای این روند چندین علت وجود دارد. مادر تنی به خاطر مشکلات هیجانی که تصور می‌شود تا اندازه‌ای ژنتیکی باشند، مثل الکلیسم یا افسردگی شدید ، امکان دارد نتوانسته باشد از فرزند خود مراقبت بکند.

شاید او این گزینش را به فرزند خود منتقل کرده باشد یا این که شاید او در مدت حاملگی دچار استرس ، سوء تغذیه ، یا مراقبت پزشکی ناکافی بوده باشد.علاوه بر این ، کودکانی که بعد از نوباوگی به فرزندی پذیرفته می‌شوند. اغلب سابقه روابط خانوادگی پر از تعارض و کمبود محبت دارند. بالاخره این که ، والدین یا کودکان اختیاری ، که ارتباط ژنتیکی ندارند، از پیشنهاد هوش و شخصیت کمتر از خویشاوندان تنی بهم شباهت دارند، تفاوتهایی که می‌توانند سازگاری خانواده را تهدید کنند.

به رغم این مخاطرات ، اغلب فرزند خانواده‌ها به نحو شگفت انگیزی پسندیده رفتار می‌کنند.در 1 بررسی در سوئد ، پژوهشگران بیشتر از ۶۰۰ نوباوه را که موارد مناسبی برای فرزند خواندگی بودند تا نوجوانی دنبال کردند. برخی از آنان مدت کوتاهی بعد از تولد به فرزندی پذیرفته شده بودند، و برخی دیگر بوسیله مادران تنی خود پرورش یافته بودند که عقیده خودشان را در مورد ترک نمودن فرزندشان تغییر داده بودند.

فرزند خواندگی

فرزند خواندگی

 

اغلب فرزند خوانده‌ها به رغم نگرانی درمورد اصل و نسب ، در بزرگسالی پسندیده سازگار می‌شوند. و اگر والدین اختیار شده این فرزند خوانده‌ها به آنان یاری کنند تا از میراث خود در کودکی با خبر شوند، عمدتا هویتی را پرورش می‌دهند که آمیزه‌ای از پیشینه تولد و تربیت آنهاست.

سرویس خواب کودک و نوجوان آپادانا

برای راحتی نوزاد ، کودک و نوجوان خود ، همچنین احساس آرامش و تمرکز برای آنها بایستی به کیفیت خواب و دکوراسیون اتاق آنها نیز اهمیت دهید سایت آپادانا کودک (معرفی و خرید سرویس خواب نوزاد ، سرویس خواب کودک ، سرویس خواب نوجوان دخترانه و پسرانه – سرویس سیسمونیتخت خواب نوزاد) شما را در این امر یاری میکند.

 

مطالب مرتبط:

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  زمینه‌های نمایش داده شده را انتخاب نمایید. بقیه مخفی خواهند شد. برای تنظیم مجدد ترتیب، بکشید و رها کنید.
  • تصویر
  • شناسۀ محصول
  • امتیاز
  • قیمت
  • موجودی
  • دسترسی
  • افزودن به سبد خرید
  • توضیحات
  • محتوا
  • وزن
  • اندازه
  • اطلاعات اضافی
  برای مخفی‌کردن نوار مقایسه، بیرون را کلیک نمایید
  مقایسه

  منو اصلی