علت گاز گرفتن کودک

علت گاز گرفتن کودک

علت گاز گرفتن کودک :گاز گرفتن کودک، بر اساس سنی که دارد، می تواند گویای برخی موارد باشد که برای رفع آن، راه حل هایی ساده و در عین حالا کاربردی وجود دارند.
چرا کودکان گاز می گیرند؟ گاز گرفتن دیگران بوسیله کودک نشانه ترس میباشد یا خشم؟ کودک برای اعلام گرسنگی هم گاز می گیرد؟ کودکی که از پیش از یک سالگی تا بعد از سه سالگی گاز گرفتن را ادامه میدهد چه می خواهد؟

گاز گرفتن، 1 رفتار میباشد که اغلب در کودکان، به خصوص کودکان نوپا و دو ساله دیده میشود. زمانیکه کودکان بالغ می شوندو کنترل خود را به دست می آورند و مهارت های حل مساله را توسعه می بدهند، معمولاً این رفتار را ترک می کنند. اگر چه معمول و رایج میباشد، ولی گاز گرفتن می تواند 1 رفتار غیر معمول و بالقوه مضر باشد.

چرا کودک گاز می گیرد؟

برخی از کودکان به طور غریزی گاز می گیرند، چون آن ها توانایی کنترل خود را ندارند. برای مثال، هنگامی مارکوس سه ساله بود عروسک خواهر دو ساله اش، جی نا، را می گرفت، نخستین واکنش او این میباشد که گازش گیرد و عروسکش را پس گیرد. او مکث نمی بکند تا درمورد دیگر شیوه ها فکر بکند و یا نتیجه اعمالش را ببیند ولی دلایل دیگری هم وجود دارد که چرا کودکان امکان دارد گاز بگیرند.

علت گاز گرفتن کودک

علت گاز گرفتن کودک

 

-سایر علل گاز گرفتن کودک
-تسکین درد دندان درآوردن
-ارضای نیاز تحریک دهانی – حرکتی
-تقلید از بچه های دیگر و بزرگسالان
-احساس قوی بودن و کنترل داشتن
-جلب توجه نمودن
-عمل دفاع از خود
-برقراری ارتباط بین نیازها و خواسته های خود، همچون گرسنگی یا خستگی

برقراری ارتباط بین بروز احساسات دشوار، همچون ناامیدی، عصبانیت، گیجی و یا ترس (“افراد زیادی در این جا وجود دارند و من احساس می کنم شلوغ است”)انواعی از کارها وجود دارند که خانواده ها می توانند برای جلوگیری از گاز گرفتن، انجام دهند. اینکار به انتظارات متناسب از سن کودک برای رفتار کودک براساس مهارت ها و توانایی های فعلی او یاری میکند.

دقت نمایید که برنامه زمانبندی، روتین و گذار کودک قابل قبل بینی و سازگار باشند.در هنگام غذا و وقت خواب کودکتان دقت نمایید تا دچار مشکل نشود.برای آنان سرگرمی تعیین نمایید و برای تمرکز نمودن هایشان چاره ی بیندیشید. برخی از کودکان می توانند کارهایی چون یوگا و یا تنفس عمیق را انجام بدهند. خمیر بازی، توپ های فوم، حباب بازی، موسیقی نرم و دیگر موارد برای کاهش استرس نظر میشوند، که برای آهسته شدن و دور شدن آنان از جو ممکن زیاد متناسب خواهد بود.

به عنوان مثال، برخی یاداورهای آهسته، به شیوه ای که به آن ها می گوید چه رفتارهایی انتظار می رود، به او یاد دهید.از مسواک های متناسب هم برای خود و هم فرزندتان استفاده نمایید. برای تمیز نمودن دندان هایتان به چیزهای زیادی نیاز نخواهید داشت، همچون حلقه های دندانی و یا پارچه های تمیز، مرطوب و سرد که در یخچال بودند. اینکار به کودکان یاری میکند تا یاد بگیرند چگونه می توانند بدون آسیب زدن به کس دیگری، گاز بگیرند.

راه حل گاز گرفتن کودک در سنین مختلف

در حالی که هر وضعیتی متفاوت میباشد، ولی در این جا برخی دستورالعمل های کلی برای جواب دادن به هنگام گاز گرفتن 1 کودک وجود دارد.اگر آنان 1 گاز آزمایشی بر روی شانه مادر یا پدربزرگش میگیرد، خونسردی خود را حفظ نمایید و از سیگنال های واضح برای برقراری ارتباط استفاده نمایید که صحیح نیست که کسی را گاز گیرد. 1 کلمه “نه” و “گاز نگیر! ” جواب مناسبی میباشد.کودکان نوپا و قبل دبستانی دارای احساسات قوی زیادی هستند که تنها قادر به مدیریت آن هستند.

کودکان نوپا می توانند خشم یا خستگی خود را ابراز کنند و یا به این دلیل که مهارت های زبانی ضروری برای ابراز احساسات خود را ندارند، گاز بگیرند.گاز گرفتن در کودکان قبل دبستانی کم تر از کودکان نوپا میباشد. هنگام گاز گرفتن، امکان دارد به خاطر چیزی در خانه و یا در برنامه مراقبت از کودک باشد که سبب میشود کودک غمگین، ناامید، گیج، یا ترسیده باشد. 1 کودک قبل دبستانی امکان دارد برای جلب توجه و یا اقدام در دفاع از خود هم گاز گیرد.

علت گاز گرفتن کودک

علت گاز گرفتن کودک

کودک نوپا و قبل دبستانی

اگر اقدام به گاز گرفتن را بوسیله فرزندتان دیدید، به سرعت به صحنه بروید و به کودکی که گاز میگیرد واکنش نشان بدهید. با 1 لحن جدی و محکم، 1 حرف قوی را بیان کنید:” گاز گرفتن نداریم. گاز گرفتن سبب آسیب میشود.سپس، 1 انتخاب ارائه دهید:”می توانی به دوستت یاری کنی احساس بهتری داشته باشد، یا می توانی آهسته بنشینی تا زمانیکه من بتوانم با تو صحبت کنم” و اگر ضروری باشد، به کودک یاری نمایید و به کودکی که فرزندتان گازش گرفته میباشد، بگویید:

” من متاسفم که اذیت شدی. اجازه بده کمی یخ بیاورم.” کودکی که گاز گرفتن را انجام داد می تواند به راحتی کودک را تسکین دهد اگر هر 2 طرف موافق باشند.با این اعمال سبب می بشوید که پی بکار اشتباهش برده باشد. عاقبت، با کودکی که گاز گرفتن را انجام داده صحبت نمایید.با استفاده از لحن آهسته، محکم و صریح، ارتباط چشمی برقرار نمایید و با کلمات ساده صحبت نمایید.

تلاش نمایید بفهمید چه اتفاقی افتاد که منجر به این حادثه شد. در این قانون، “گاز گرفتن مجاز نیست”، از کلماتی را که احساسات را توصیف می کنند، استفاده کنید: ” کیم توپ تو را گرفت ، تو خشمگین شدی ، تو کیم را گاز گرفتی ! نمی توانم بگذارم تو به کیم صدمه بزنی و تو اینکار را دیگر انجام نمیدهی ”

راه حل کارشناسان برای غلبه بر عادت گاز گرفتن کودک

کودک خود را ذیل پیشنهاد بگیرید تا بفهمید کجا، چه زمانی، و در چه شرایطی گاز میگیرد.به سیگنال ها توجه نمایید ، اگر به پیشنهاد می رسد که کودک آماده گاز گرفتن میباشد، نزدیک بشوید و قبل بروید.راههای قابل قبول برای بیان احساسات قوی نظر نمایید. به فرزند خود یاری نمایید یاد گیرد که خواسته ها و نیازهای خود را منتقل بکند و آنان را به زبان بیاورد، 9 این که به زور متوسل شود.

از 1 سیستم یادآوری برای یاری به فرزند خود برای آموختن احساسات قوی با کلمات و اقدامات متناسب استفاده نمایید .رفتار مثبت با پذیرفتن کلمات و اقدامات متناسب کودک را به او یاد بدهید .فرصت هایی برای کودک خود فراهم نمایید تا انتخاب هایی بکند و احساس قدرت داشته باشد.دقت نمایید که انتظارات رفتاری شما برای کودک متناسب بوده و به طور انفرادی متناسب باشند.

داشتن 1 کودک برای انجام کاری که او قادر به انجام آن نیست می تواند سبب شود که کودکان استرس گیرد و همین استرس می تواند به گاز گرفتن منجر شود.غذاهای مختلف را با انواع بافت ها ارائه بدهید تا نیازهای حسی کودک خود را برآورده نمایید.کلماتی را به کودک خود برای درست کردن محدودیت ها میبایست بدهید، همچون “نه، ” بسه”، ” یا “آن مال منه” آموزش بدهید.

استفاده از راهکارهای ترک عادت در کودکان

البته این استراتژی ها نبایستی برای پرداختن به عادت گاز گرفتن کودک مورد استفاده قرار گیرند بلکه به صوت عمومی میبایست استفاده شوند.از برچسب زدن به کودک به عنوان 1 “گاز گیر” اجتناب نمایید.هرگز کودک را گاز نگیرید تا تنبیه شود و یا به او نشان بدهید که گاز گرفتن چیست.گاز گرفتن 1 کودک پیامی را می فرستد که استفاده از خشونت رفتاری قابل قبول است که می تواند برای حل مشکلات مورد استفاده قرار بگیرد.

از خشمگین شدن، فریاد زدن و یا خجالت دادن کودک اجتناب نمایید.از دادن توجه فراوان به بچه ای که بعد از 1 حادثه گاز میگیرد خودداری نمایید. در حالی که این معمولاً مورد توجه منفی میباشد، ولی هنوز می تواند رفتار را تقویت بکند و سبب شود که کودک بتواند آن را تکرار بکند.کودک را مجبور نکنید که با کودکی که گازش گرفته بازی بکند ، راحتش بگذارید و اجازه بدهید خودش تصمیم گیرد.

کودکانی را که گاز می گیرند تنبیه نامناسب نکنید، تنبیهی مشابه مجازات به کودکان برای یادگیری انضباط و خویشتن داری کمکی نمی بکند. در عوض سبب میشود که کودکان خشمگین، غمگین، جسور و دست پاچه شوند ، هم چنین رابطه بین شما و فرزندتان را تضعیف میکند.

علت گاز گرفتن کودک

علت گاز گرفتن کودک

سرویس خواب کودک و نوجوان آپادانا

برای راحتی نوزاد ، کودک و نوجوان خود ، همچنین احساس آرامش و تمرکز برای آنها بایستی به کیفیت خواب و دکوراسیون اتاق آنها نیز اهمیت دهید سایت آپادانا کودک (معرفی و خرید سرویس خواب نوزاد ، سرویس خواب کودک ، سرویس خواب نوجوان دخترانه و پسرانه – سرویس سیسمونیتخت خواب نوزاد) شما را در این امر یاری میکند.

مطالب مرتبط:

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  زمینه‌های نمایش داده شده را انتخاب نمایید. بقیه مخفی خواهند شد. برای تنظیم مجدد ترتیب، بکشید و رها کنید.
  • تصویر
  • شناسۀ محصول
  • امتیاز
  • قیمت
  • موجودی
  • دسترسی
  • افزودن به سبد خرید
  • توضیحات
  • محتوا
  • وزن
  • اندازه
  • اطلاعات اضافی
  برای مخفی‌کردن نوار مقایسه، بیرون را کلیک نمایید
  مقایسه

  منو اصلی